Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

194. Podstawowe funkcje zdrowia publicznego na rzecz ochrony zdrowia indywidualnych osób dotyczą między innymi:
1) nadzoru merytorycznego i pomocy finansowej dla instytucji charytatywnych udzielających pomocy medycznej i społecznej osobom ubogim;
2) objęcia czynnym poradnictwem grup wysokiego ryzyka zachorowania na wybrane choroby o znaczeniu społecznym;
3) oceny sytuacji zdrowotnej kraju na tle porównań międzynarodowych;
4) analizy zagrożeń wynikających z procesu globalizacji;
5) zapewnienia dostępności pomocy medycznej osobom niepełnosprawnym, bezdomnym;
6) monitorowania międzynarodowych regulacji prawnych w ochronie zdrowia.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,3.
  • B. 2,4,5.
  • C. 1,2,5.
  • D. 3,4,5,6.
  • E. 1,2,4,5,6.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań