Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

47. Do czynników pogarszających rokowanie w ostrej białaczce limfo blastycznej zalicza się:
1) wiek w chwili zachorowania powyżej 10 roku życia;
2) wyjściową liczbę krwinek białych powyżej 20000/mm3;
3) płeć żeńską;
4) obecność translokacji t(9;22) lub t(4;11) w komórkach nowotworowych;
5) oporność na steroidoterapię.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 4,5.
  • B. 1,2,3,4.
  • C. 2,3,4,5.
  • D. 1,3,4,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań