Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(202)

69. W przewodozależnych wrodzonych wadach serca bezpośrednio po urodzeniu konieczne jest włączenie do leczenia stałego wlewu z prostaglandyny E1, która utrzymuje drożność przewodu tętniczego.

  • A. pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe.
  • B. pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe.
  • C. oba zdania są prawdziwe i pozostają w związku przyczynowym ze sobą.
  • D. oba zdania są fałszywe.
  • E. oba zdania są prawdziwe i nie pozostają w związku przyczynowym ze sobą.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań