Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

85. Przysadka mózgowa wydziela wymienione niżej hormony, z wyjątkiem:

  • A. oksytocyny.
  • B. tyreotropiny.
  • C. kortyzonu.
  • D. prolaktyny.
  • E. hormonu luteinizującego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań