Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

89. U 40-letniej kobiety leczonej klindamycyną z powodu infekcji Bacteroides pojawiła się biegunka. Która z wymienionych niżej przyczyn biegunki jest najbardziej prawdopodobna?

  • A. zakrzepica naczyń krezkowych.
  • B. choroba Leśniowskiego-Crohna.
  • C. rzekomobłoniaste zapalenie jelit.
  • D. wrzodziejące zapalenie jelita grubego.
  • E. lamblioza.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań