Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

129. Chora 3 dni po tyroidektomii z powodu raka pęcherzykowego tarczycy zgłasza drętwienia palców i mrowienie wokół ust. Zwraca uwagę znaczne zdenerwowanie i pobudzenie pacjentki z tendencją do hiperwentylacji. Które z niżej wymienionych działań będzie optymalne w przedstawionej sytuacji?

  • A. glukonian wapnia.
  • B. leki uspokajające i przeciwlękowe.
  • C. intensywna tlenoterapia.
  • D. antybiotykoterapia dożylna.
  • E. konsultacja psychiatryczna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań