Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

164.

Jaka jest najczęstsza forma zatrzymania krążenia u dzieci?

  • A. częstoskurcz komorowy.
  • B. częstoskurcz nadkomorowy.
  • C. aktywność elektryczna bez tętna i asystolia.
  • D. bradykardia.
  • E. żadna z powyższych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań