Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

178. Czy polski Kodeks Etyki Lekarskiej zezwala lekarzowi na udział w procedurach wywołujących dziedziczne zmiany genetyczne u człowieka?

  • A. tylko dla celów terapeutycznych.
  • B. dopuszcza.
  • C. tylko na embrionach.
  • D. nie dopuszcza.
  • E. dopuszcza tylko w chorobach nowotworowych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań