Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

75. Patomechanizm porodu przedwczesnego obejmuje:

  • A. stres i aktywację matczyno-płodowej osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.
  • B. zakażenie i stan zapalny.
  • C. krwawienie wewnątrzmaciczne.
  • D. nadmierne rozciągnięcie macicy.
  • E. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań