Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

128. Które z niżej wymienionych jest badaniem z wyboru u chorego z objawami krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego?

  • A. tomografia komputerowa z kontrastem dożylnym.
  • B. wlew barytowy.
  • C. kolonoskopia.
  • D. angiografia selektywna.
  • E. angiografia subtrakcyjna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań