Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

3. Angina Prinzmetala jest jedną z odmian choroby niedokrwiennej serca. Wskaż zdanie fałszywe:

  • A. wywoływana jest przez skurcz tętnicy wieńcowej.
  • B. w Ekg w trakcie bólu obserwuje się uniesienia ST.
  • C. choremu należy bezwzględnie zakazać palenia tytoniu.
  • D. w farmakoterapii lekami pierwszego rzutu są blokery kanału wapniowego.
  • E. jeśli leczenie blokerami kanału wapniowego nie jest skuteczne, należy dołączyć beta blokery.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań