Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

167. U pacjenta nieprzytomnego przywiezionego do SOR należy wykonać w pierwszej kolejności badanie laboratoryjne:

  • A. hematokrytu i hemoglobiny.
  • B. gazometryczne krwi.
  • C. mocznika i kreatyniny.
  • D. markerów sercowych.
  • E. glukozy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań