Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

25. Szorstki szmer skurczowy o stopniowo narastającej i następnie zmniejszającej się głośności (crescendo-decrescendo), oddalony od I tonu, najlepiej słyszalny w II prawej przestrzeni międzyżebrowej przy mostku z promieniowaniem w kierunku tętnic szyjnych jest charakterystyczny dla:

  • A. niedomykalności zastawki mitralnej.
  • B. zwężenia zastawki pnia płucnego.
  • C. ubytku przegrody międzykomorowej.
  • D. zwężenia zastawki aortalnej.
  • E. zwężenia zastawki mitralnej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań