Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(207)

28. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące migotania przedsionków:
1) do częstych przyczyn ze strony układu sercowo-naczyniowego zalicza się nadciśnienie tętnicze;
2) występuje w przebiegu nabytych wad zastawkowych, szczególnie zwężenia mitralnego;
3) możliwą przyczyną jest nadczynność tarczycy;
4) zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych, szczególnie niedokrwiennego udaru mózgu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. 2,3.
  • D. 2,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań