Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

186.

W ubezpieczeniu społecznym pracowników nie jest ubezpieczona:

  • A. czasowa niezdolność do pracy z powodu choroby.
  • B. długotrwała niezdolność do pracy z powodu choroby.
  • C. niezdolność do samodzielnej egzystencji.
  • D. długotrwała niezdolność do pracy z powodu choroby zawodowej.
  • E. długotrwała niezdolność do pracy w związku z wypadkiem w drodze do i z pracy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań