Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(207)

192.

Które stwierdzenie lub stwierdzenia dotyczące promocji zdrowia jest lub są fałszywe?

1) promocja zdrowia jest procesem umożliwiającym ludziom zwiększenie kontroli nad własnym stanem zdrowia;

2) promocja zdrowia jest adresowana przede wszystkim do ludzi zagrożonych określonymi chorobami lub osób chorych;

3) ważnym elementem promocji zdrowia jest działalność wielosektorowa np. współpraca różnych ministerstw, towarzystw naukowych i organizacji społecznych w propagowaniu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej;

4) ważnym elementem promocji zdrowia jest budowanie prozdrowotnej polityki;

5) siedliskowe podejście do promocji zdrowia oznacza, że działania z tego zakresu są lub mogą być prowadzone m.in. w szkołach, szpitalach, klubach sportowych oraz więzieniach.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 2.
  • B. 2,5.
  • C. 2,3,5.
  • D. 2,3,4,5.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań