Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

141. Rozpoznanie ostrego zapalenia gardła i migdałków wywołanego przez paciorkowca beta-hemolizującego grupy A (PBHA), obejmuje:

  • A. ocenę kliniczną i epidemiologiczną (np. skala Centora).
  • B. wykonanie posiewu wymazu z gardła lub szybkiego testu na obecność antygenu PBHA.
  • C. oznaczenie poziomu interleukiny-6.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań