Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

163. Na placu budowy jeden z robotników doznał oparzenia oka wapnem budowlanym. W tej sytuacji należy:

  • A. jak najszybciej odwieźć poszkodowanego do okulisty.
  • B. jak najszybciej zacząć obfite płukanie oka obojętnym płynem.
  • C. zakropić oparzone oko kroplami z antybiotykiem.
  • D. zastosować płyn neutralizujący.
  • E. założyć opatrunek na oparzone oko i odwieźć poszkodowanego do SOR.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań