Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (31)
pytania(207)

193. Według najnowszych dostępnych danych (rok 2009) odsetek zgonów z powodu chorób układu krążenia (CHUK) i chorób nowotworowych (tj. względny udział tych dwóch grup chorób w umieralności całkowitej) wynosił w Polsce odpowiednio:

  • A. ok. 35 % CHUK i 25% nowotwory.
  • B. ok. 45% CHUK i 35 % nowotwory.
  • C. ok. 55% CHUK i 20 % nowotwory.
  • D. ok. 55% CHUK i 28% nowotwory.
  • E. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań