Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

27. Do obrazu klinicznego polimialgii reumatycznej należą wszystkie wymienione poniżej cechy, z wyjątkiem:

  • A. początku w starszym wieku.
  • B. bólu mięśni obręczy barkowej i/lub biodrowej.
  • C. znacznie przyspieszonego OB.
  • D. dobrej i szybkiej odpowiedzi na leczenie glikokortykosteroidami.
  • E. wysokiej aktywności enzymów mięśniowych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań