Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

31. Upośledzenie wentylacji zwane restrykcją można na pewno rozpoznać, gdy:

  • A. FEV1/FVC >85%.
  • B. FVC <80% wartości należnej.
  • C. obniżona jest wartość TLC (<5 percentyla, odchylenie resztkowe-1,645).
  • D. obniżona jest wartość DLCO (<5 percentyla, odchylenie resztkowe<-1,645).
  • E. FEV1<80% wartości należnej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań