Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

117. Wskaż prawdziwe zdania na temat leczenia raka żołądka:
1) raka wczesnego, kiedy naciek nie przekracza błony śluzowej, o średnicy zmiany nieprzekraczającej 2 cm można leczyć metodą endoskopową (mukozektomia);
2) raka zaawansowanego leczy się chirurgicznie przez wycięcie całego żołądka, niezależnie od umiejscowienia guza;
3) raka wczesnego typowo leczy się chirurgicznie przez częściowe wycięcie żołądka wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi;
4) chemioterapia adjuwantowa jest tak samo ważnym elementem terapii, jak leczenie chirurgiczne;
5) radioterapia przedoperacyjna jest standardowym postępowaniem przed leczeniem operacyjnym zaawansowanego raka żołądka.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 4
  • B. 1, 2, 5
  • C. 1, 3
  • D. 3, 5
  • E. 1, 4
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań