Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

144. Wskaż zdanie prawdziwe:

  • A. w diagnostyce ostrego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych zaleca się rutynowe wykonywanie badań mikrobiologicznych.
  • B. do rozpoznania ostrego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych wymagane jest rutynowe wykonywanie badań obrazowych.
  • C. rozpoznania ostrego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych nie można postawić na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego.
  • D. czas trwania objawów ostrego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych powyżej 10 dni oraz pogorszenie stanu klinicznego po 5 dniach są najważniejszymi kryteriami różnicującymi zakażenie wirusowe od bakteryjnego.
  • E. u chorych z umiarkowanym przebiegiem ostrego zapalenia jam nosowych i zatok przynosowych, trwającym krócej niż 7-10 dni wskazane jest zastosowanie antybiotyku.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań