Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

154. Orzeczenie o zdolności ucznia do zajęć wychowania fizycznego kwalifikujące go do grupy B oznacza, że uczeń:

  • A. jest zdolny do zajęć wychowania fizycznego bez ograniczeń.
  • B. jest zdolny do zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniami i/lub wymaga specjalnej uwagi nauczyciela.
  • C. powinien brać udział tylko w zajęciach ruchowych korekcyjnych.
  • D. może brać udział tylko w wybranych ćwiczeniach indywidualnych bez zajęć ruchowych w grupie.
  • E. jest niezdolny do zajęć wychowania fizycznego.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań