Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

175. Leczeniem z wyboru w migotaniu przedsionków trwającym dłużej niż 48 godzin jest:

  • A. kardiowersja natychmiastowa w SOR.
  • B. amiodarone 300 mg bolus i.v.
  • C. bretylium 5 mg i.v.
  • D. kardiowersja w odległym czasie po osiągnięciu terapeutycznego INR za pomocą antykoagulantów.
  • E. kardiowersja poprzedzona bolusem amiodaronu (300 mg i.v.).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań