Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(203)

178. Jaką formę zgody na pobranie ze zwłok komórek, tkanek lub narządów dopuszcza polski Kodeks Etyki Lekarskiej?

  • A. zgodę rodziny
  • B. zgodę prawnika
  • C. zgodę lekarza
  • D. zgodę świadomą
  • E. zgodę domniemaną
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań