Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

16. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące nefropatii IgA:

  • A. klasycznie charakteryzuje się epizodami hematurii.

  • B. spowodowana jest złogami IgA w torebce Bowmana.

  • C. jest jednym z najczęstszych kłębuszkowych zapaleń nerek na świecie.
  • D. należy ją różnicować z zespołem Henocha i Schőnleina.

  • E. może występować w postaci rodzinnej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań