Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

41.
Wskazaniem do pomiaru ciśnienia tętniczego u dzieci < 3 roku życia są:
1) obciążający wywiad okołoporodowy: wcześniactwo, mała masa urodzeniowa;
2) nawracający ZUM/wady układu moczowego;
3) choroba nowotworowa;
4) stan po przeszczepieniu narządów;
5) stany chorobowe związane z występowaniem nadciśnienia.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. 3,4.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. tylko 5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań