Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

70. Podczas cyklu miesiączkowego obraz histologiczny endometrium ulega znaczącej zmianie. Który z poniżej wymienionych hormonów odpowiada w pierwszej fazie cyklu za pogrubienie i znaczną przebudowę endometrium?

  • A. progesteron.
  • B. folikulotropina (FSH).
  • C. estradiol.
  • D. lutropina (LH).
  • E. gonadotropina (GnRH).
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań