Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

81. Pierwszym etapem leczenia raka endometrium ograniczonego do trzonu macicy jest:

  • A. teleterapia.
  • B. brachyterapia.
  • C. histerektomia
  • D. chemioterapia.
  • E. terapia progesteronowa.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań