Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

119. U kobiety lat 52 stwierdzono w przesiewowej mammografii ognisko pleomorficznych mikrokalcyfikacji w górnym zewnętrznym kwadrancie prawej piersi. Zgodnie z opisem radiologicznym zmiana ta w klasyfikacji BIRADS została określona jako kategoria IV. Jakie powinno być dalsze postępowanie?

  • A. obserwacja.
  • B. kontrolna mammografia za 3 miesiące
  • C. biopsja chirurgiczna. .
  • D. zmodyfikowana radykalna mastektomia.
  • E. chemioterapia neoadjuwantowa
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań