Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(202)

124. W dokonanej martwicy jelita spowodowanej zatorem tętnicy krezkowej górnej właściwym leczeniem jest:
1) embolektomia;
2) śródoperacyjna terapia trombolityczna;
3) resekcja martwiczo zmienionego jelita;
4) rewizja w 24-48 godzin po pierwszej laparotomii;
5) leczenie przeciwkrzepliwe heparyną drobnocząsteczkową.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2, 3
  • B. 1, 3, 4
  • C. 1, 3, 5
  • D. 2, 3, 5
  • E. 3, 4, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań