Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

145. W którym z poniższych zakażeń skóry rekomendowane jest stosowanie wyłącznie leczenia miejscowego?

  • A. liszajec.
  • B. róża.
  • C. rumień wędrujący.
  • D. zakażenia w następstwie ukąszenia przez zwierzęta.
  • E. tularemia.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań