Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(202)

172. Lekarz, chcąc skorzystać z klauzuli sumienia, ma obowiązek:
1) uzyskać zgodę swojego przełożonego;
2) zawiadomić Rzecznika Praw Pacjenta;
3) wskazać realne możliwości uzyskania danego świadczenia u innego lekarza;
4) uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej;
5) zwrócić się o zezwolenie do właściwego sądu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,3.
  • C. 3,4.
  • D. tylko 5.
  • E. 4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań