Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

190. W jakim dokumencie uchwalonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych wskazano na prawo człowieka do zapewnienia mu zdrowia. Stwierdzono w nim, iż „każdy człowiek ma prawo do standardu życia zapewniającego dobre samopoczucie i zdrowie - dla niego samego i jego rodziny, obejmujące wyżywienie, ubiór, mieszkanie, opiekę medyczną oraz niezbędne świadczenia socjalne, a także prawo zabezpieczające w przypadku bezrobocia, chorób, niepełnosprawności, wdowieństwa, starszego wieku i innych okoliczności, na które nie ma on bezpośredniego wpływu. ”

  • A. Karta Narodów Zjednoczonych.
  • B. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.
  • C. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
  • D. Międzynarodowa Konwencja Praw Dziecka i Kobiet.
  • E. Konwencja Praw Człowieka i Biomedycyny.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań