Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

2. Nadciśnienie tętnicze w ciąży nie jest homogenną jednostką chorobową, lecz składają się na nie:
1) nadciśnienie tętnicze przewlekłe – występujące uprzednio;
2) nadciśnienie tętnicze wywołane ciążą;
3) nadciśnienie tętnicze występujące uprzednio z nałożonym nadciśnieniem tętniczym wywołanym ciążą z białkomoczem;
4) niesklasyfikowane nadciśnienie tętnicze w ciąży.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 2.
  • B. 1,2.
  • C. 1,2,3.
  • D. wszystkie wymienione.
  • E. żadna z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań