Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

11. Wskaż zdania prawdziwe dotyczące rozlanego skurczu przełyku:
1) rozpoznanie choroby można postawić opierając się wyłącznie na charakterystycznych objawach stwierdzanych w badaniu podmiotowym i przedmiotowym;
2) głównymi badaniami służącymi do rozpoznania w/w choroby jest badanie radiologiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego, manometria przełykowa oraz badanie endoskopowe;
3) w chorobie tej pojawiają się bardzo silne nieperystaltyczne skurcze przełyku dające obraz tzw. „przełyku korkociągowatego”;
4) choroba ta może doprowadzić w szczególnie ciężkich postaciach do niedożywienia chorego;
5) wykonanie badań czynnościowych i radiologicznych zwalnia lekarza z konieczności przeprowadzenia gastroduodenoskopii.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3.
  • B. 3,4,5.
  • C. 1,3,5.
  • D. 2,3,4.
  • E. 1,4,5.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań