Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

13.

Wskaż fałszywe stwierdzenia na temat zespołu Criglera i Najjara typu I:

1) częstość występowania tego zespołu jest bardzo niska;

2) zespół ten dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący;

3) stężenie bilirubiny w surowicy zwykle wynosi > 17 mg/dl);

4) zmniejszenie stężenia bilirubiny następuje po zastosowaniu fenobarbitalu;

5) skuteczną metodą leczenia zespołu jest przeszczep wątroby.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,5.
  • B. 2,3.
  • C. 2,4.
  • D. 2,5.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań