Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

34.

Do najważniejszych i najczęstszych zagrożeń związanych z migotaniem przedsionków zalicza się powikłania zakrzepowo-zatorowe. W celu podstawowej oceny ryzyka tych powikłań i doboru optymalnego leczenia przeciwzakrzepowego u indywidualnego pacjenta z migotaniem przedsionków najczęściej stosuje się skalę:

  • A. CHA2DS2VASc
  • B. HAS-BLED.
  • C. SCORE.
  • D. CCS.
  • E. NYHA.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań