Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(202)

195. Przyczyną zaparć może być:
1) zmniejszone spożycie błonnika i płynów;
2) zmiana warunków życia;
3) podaż niektórych leków, jak np. alkalia, opiaty;
4) wady anatomiczne odbytnicy;
5) zaburzenia czynnościowe w regionie odbytnicy.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,3.
  • C. 2,3,4.
  • D. 1,2,3,4.
  • E. wszystkie wymienione.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań