Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(202)

44. Który z wymienionych zespołów zaburzeń genetycznych nie wykazuje cech fenotypowych w okresie niemowlęcym?

  • A. zespół Turnera.
  • B. zespół Klinefeltera.
  • C. zespół Edwardsa.
  • D. zespół Downa.
  • E. zespół Prader-Willi.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań