Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

13.

Fenomen Marcusa Gunna to:

  • A. odruch patologiczny będący następstwem przewodzenia impulsów pomiędzy włóknami wiodącymi czucie głębokie z mięśni skrzydłowych a nerwem okoruchowym.
  • B. zjawisko polegające na zachowaniu odruchu konsensualnego źrenicy ślepego oka na światło, przy nieobecności po tej stronie odruchu bezpośredniego na światło.
  • C. to współruch polegający na bezwiednym zamykaniu oka przy otwieraniu ust.
  • D. zjawisko widywane wyłącznie u chorych z obwodowym uszkodzeniem nerwu twarzowego.
  • E. żadne z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań