Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

110.

Wzrost wysycenia tlenem krwi żylnej mieszanej może być wynikiem:

  • A. stresu.
  • B. anestezji.
  • C. hipermetabolizmu.
  • D. wszystkich wymienionych.
  • E. żadnego z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań