Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (22)
pytania(120)

8.

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące prowadzenia żywienia parenteralnego:

  • A. dostęp przez naczynia żylne obwodowe /dostęp obwodowy/ jest łatwiejszy do założenia i bezpieczniejszy dla pacjenta.
  • B. dostęp centralny umożliwia dostarczenie noworodkom większej ilości kalorii, bo możliwe jest użycie roztworów glukozy o stężeniu > 12,5% w żywieniu pozajelitowym.
  • C. wymagana podaż energii u wcześniaków jest taka sama w żywieniu enteralnym i parenteralnym i wynosi 110-130 kcal/kg/dobę.
  • D. cewnik pępkowy jako linia centralna używana w żywieniu pozajelitowym jest przeciwwskazany u noworodków z wadami powłok brzusznych.
  • E. dostęp centralny pozwala na stosowanie roztworów o wyższej osmolarności.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań