Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (21)
pytania(120)

86.

Eter dwufluorometylowy 2-chloro-1,1,2-trójfluoroetylu to nazwa chemiczna:

  • A. enfluranu.
  • B. izofluranu.
  • C. desfluranu.
  • D. sewofluranu.
  • E. halotanu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań