Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

30.

Cecha pN3c w raku piersi (TNM 2009) to:

  • A. przerzuty w 12 węzłach chłonnych pachy.
  • B. przerzuty w 13 węzłach chłonnych pachy.
  • C. przerzuty w 14 węzłach chłonnych pachy.
  • D. przerzuty w węzłach nadobojczykowych.
  • E. żadne z powyższych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań