Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

36.

Zwiększenie rzutu serca w trakcie trwania ciąży jest wynikiem:
1) przyspieszenia częstości pracy serca;
2) obniżenia systemowego oporu naczyniowego;
3) wzrostu objętości wyrzutowej.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1.
  • B. 1,2.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 2,3.
  • E. 3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań