Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

56.

51-letni pacjent zgłasza się z rozpoznaniem czerniaka okolicy przedramienia lewego. Stan po biopsji wycinającej - grubość nacieku wg Breslowa 1,5 mm, Clark III, obecne owrzodzenie, brak satelitoz, obfity naciek limfocytarny, 2 mitozy/HPF. Regionalne węzły chłonne niepodejrzane, brak cech rozsiewu choroby. Jakie leczenie należy zaproponować pacjentowi?

  • A. izolowana perfuzja kończynowa kończyny górnej lewej.
  • B. wycięcie blizny po biopsji wycinającej ogniska pierwotnego i biopsja węzła wartowniczego pachy lewej.
  • C. wycięcie blizny po biopsji wycinającej ogniska pierwotnego i biopsja węzłów wartowniczych obu pach i pachwin.
  • D. wycięcie blizny po biopsji wycinającej ogniska pierwotnego i limfadenektomia pachowa lewostronna.
  • E. wycięcie blizny po biopsji wycinającej ogniska pierwotnego i radioterapia węzłów pachy lewej.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań