Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (66)
Wybierz termin (18)
pytania(120)

89.

Wskaż prawdziwe zdania na temat epidemiologii chłoniaka Hodgkina:
1) szczyt zachorowań na chłoniaka Hodgkina występuje między 35. a 55. r.ż.;
2) chłoniak Hodgkina należy do rzadkich nowotworów, stanowi około 0,7% wszystkich nowotworów;
3) wskaźniki zachorowalności na chłoniaka Hodgkina (na 100 000 ludności) wynoszą odpowiednio: 4,0 (kobiet) i 4,5 (mężczyźni);
4) w społeczeństwach o wysokim rozwoju ekonomicznym występują dwa szczyty zachorowań na HL, pierwszy między 15.-35. r.ż. i drugi po 50. r.ż.;
5) w społeczeństwach o niskim rozwoju ekonomicznym pierwszy szczyt zachorowań występuje u dzieci poniżej 5. r.ż, drugi u osób starszych powyżej 65. r.ż.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 2,4,5.
  • B. 1,4.
  • C. 3,5.
  • D. 3,4,5.
  • E. 2,3.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań