Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

99.

Do uzupełniania niedoborów glutaminy służy preparat Dipeptiven. Całkowita dawka glutaminy podawana pacjentowi nie powinna być wyższa niż:

  • A. 1% użytego do żywienia parenteralnego białka.
  • B. 2% użytego do żywienia parenteralnego białka.
  • C. 5% użytego do żywienia parenteralnego białka.
  • D. 20% użytego do żywienia parenteralnego białka.
  • E. 50% użytego do żywienia parenteralnego białka.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań